Kymmenen syytä miksi yritykset luottavat Google-sovelluksiin

Yli kolme miljoonaa yritystä on siirtynyt Google-sovellusten käyttäjiksi. Tähän on useita syitä. Lisääntynyt tuottavuus ja pienentyneet kustannukset ovat pitkään olleet tärkeimpinä tekijöinä, mutta yhä useammat asiakkaat ovat päätyneet Google-sovelluksiin kilpailijoita paremman tietoturvan ja luotettavuuden vuoksi. Puhtaasti pilvessä toimiva palvelu on suunniteltu pitämään käyttäjien tiedot turvassa ollen samalla niin luotettava, että vastaavan tason saavuttaminen olisi useimmille omia palvelimiaan ylläpitäville organisaatioille hyvin vaikeaa ellei mahdotonta. Jopa omissa tiloissa ylläpidettävät "yksityiset pilvet" ja näiden sekä perinteisten tekniikoiden yhdistelmät ovat kovilla verrattuna Google-sovellusten avulla saavutettavaan tietoturvan ja luotettavuuden tasoon.


Tässä kymmenen yleisintä tietoturvaan ja luotettavuuteen liittyvää hyötyä joita asiakkaamme useimmin luettelevat, satunnaisessa järjestyksessä:

 1. Tehokkaat ylläpitotyökalut mahdollistavat datan hallinnan

  Kun yrityksen tiedot ovat tallennettuna Google Sovelluksiin, ylläpitäjillä on käytössään tehokkaat työkalut käyttäjien, dokumenttien ja palvelujen hallintaa varten. Raporteilla saa nopeasti ja selkeästi kuvan sovellusten käytöstä ja siitä mitä dataa niihin on tallennettuna. Näin ylläpitäjät saavat pidettyä asiat hallinnassa tarvitsematta ylläpitää itse infrastruktuuria

 2. Varmuutta pilvipalveluista

  Googlen datakeskusinfrastruktuuri on alusta alkaen suunniteltu ja toteutettu Googlen sovellusten ympärille. Niinpä mukana ei ole tarpeetonta laitteistoa tai ylimääräistä ohjelmakoodia kuten portteja tai ajureita lisälaitteita varten. Näin on saatu minimoitua mahdolliset haavoittuvat kohteet hyökkäysten varalta.

 3. Päivitysten hallinta

  Päivitysten lataaminen, testaus ja jakaminen teettää yhä enemmän työtä IT-ylläpidossa. Google Sovellukset vähentää tätä työtaakkaa koska asiakkaiden päivitettäviä ja ylläpidettäviä palvelimia ei ole. Google ylläpitää palvelimia ja hoitaa kaikki päivitykset.

 4. Vahva käyttäjän tunnistus

  Kaikki Google-sovellusten käyttäjät voivat ottaa kirjautumisessa käyttöön kahden vaiheen varmennuksen, ilman lisähintaa. Yritykset ja organisaatiot saavat helposti käyttöönsä ylimääräisen suojan käyttäjätileilleen käyttäen hyväksi olemassaolevaa laitteistoaan. Vahva tunnistautuminen on Google-sovellusten ansiosta tarjolla niillekin organisaatioille joilla ei aiemmin ole ollut vastaavaa ratkaisua käytettävissään.

 5. Vikatilanteista toipuminen

  Google Sovellusten vikatilanteista toipumiskyky on erittäin hyvä. Toipumiskykyä mitataan yleensä määreillä Recovery Time Objective (RTO) ja Recovery Point Objective (RPO). RTO mittaa aikaa vikatilanteesta siihen että järjestelmä on taas käytettävissä (esim. kaksi tuntia), ja RPO mittaa aikaa palautuspisteestä siihen hetkeen kun vikatilanne alkoi (esim. kaksi tuntia, jolloin vikatilannetta edeltäneen kahden tunnin muutokset dataan on menetetty). Google-sovellukset on suunniteltu pitäen RTO:n ja RPO:n arvona nollaa. Sähköpostit, dokumentit ja muut tiedot tallennetaan muutaman sekunnin välein ja monistetaan useaan eri datakeskukseen. Näin voidaan työntekoa häiritsemättä ja dataa menettämättä siirtyä välittömästi käyttämään eri datakeskusta vaikka kokonainen datakeskus tuhoutuisi.

 6. Ulkopuoliset lausunnot

  Google-sovelluksille ja datakeskuksille on tehty SSAE 16 -auditointi ja niille on myönnetty FISMA-sertifiointi. SSAE 16 on riippumattoman ulkopuolisen tahon suorittama auditointi jossa arvioidaan useiden osa-alueiden halllintamahdollisuudet mukaanlukien fyysinen ja looginen turvallisuus, yksityisyydensuoja ja tapahtumiin reagointi. Federal Information Security Management Act, eli FISMA, on laki joka määrittää kaikkien Yhdysvaltain valtionhallinnon tietojärjestelmien turvallisuusvaatimukset. Vaikka FISMA-sertifiointi on pakollinen vain Yhdysvaltain hallituksen virastoille, se on myös yksityisellä puolella vahva näyttö käytössä olevan teknologian ja prosessien turvallisuudesta.

 7. Tietoturvaosaaminen

  Googlella on yli 250 hengen tietoturvatiimi. Tämä tarkoittaa laajaa erityisosaamista jollaisen ylläpitoon hyvin harvoilla organisaatioilla on mahdollisuutta. Monet Googlen tietoturva-asiantuntijoista ovat hyvin korkeasti koulutettuja ja tunnustettuja alansa ammattilaisia. Tietoturvatiimi julkaisee säännöllisesti tutkimustietoa ja antaa panoksensa tietoturvayhteisölle avoimen lähdekoodin työkalujen muodossa. He valvovat Google maailmanlaajuista datakeskusten ja sovellusten verkkoa 24/7/365,25 (tiimi ei lepää edes karkauspäivinä).

 8. Suojatut yhteydet käyttäjille

  Google-sovellusten käyttäjien selainsessiot muodostetaan automaattisesti salatun yhteyden yli. Näin käyttäjiä varten ei tarvitse järjestää VPN-yhteyksiä eikä käytöstä aiheudu muutakaan ylimääräistä vaivaa tai kuluja ylläpidolle. Näin tietoliikenne on helpompi suojata käyttäjien ja Googlen datakeskusten välillä.

 9. Korkea käytettävyystaso

  Google-sovelluksilla ei ole huoltokatkoja tai muutakaan säännöllistä tai suunniteltua alhaallaoloaikaa. Vaikka Google tarjoaa 99,9% käytettävyyden palveluilleen, esimerkiksi vuonna 2010 Gmail ylitti tämän tavoitteen ja oli käytettävissä 99,984% ajasta. Samaan aikaan palveluun julkaistiin yli 30 uutta ominaisuutta ja uusia käyttäjiä tuli kymmeniä miljoonia entisten lisäksi. Google-sovellusten reaaliaikainen tila on julkisesti nähtävillä Googlen Status Dashboardissa.

 10. Pienempi riski tietojen joutumisesta vääriin käsiin

  Google-sovellusten käyttäjät saavat tietonsa käyttöön turvallisesta mistä tahansa, suurelta määrältä eri alustoja ja laitteita. Koska tiedot on tallennettu keskitetysti Googlen palvelimille, käyttäjien ei tarvitse käyttää datan siirtämiseen hitaita, rikkoutumiselle ja varkauksille alttiita siirtovälineitä kuten optisia medioita tai USB-muisteja. Monia organisaatioita huolestuttava datan vääriin käsiin joutumisen riski on Google-sovellusten avulla huomattavasti pienempi.


Miljoonat yritykset luottavat Googlen pitävän Google-sovelluksiin tallentamansa tiedot turvassa ja samalla helposti saatavilla.